TEXTILNÍ DÍLNA

Textilní dílna prezentuje předtkalcovské

i současné techniky. Zaměřuje se předně na paličkovanou krajku. Vedoucí ateliéru je Lada Škaldová. 

Po domluvě je možné si osvojit kromě výroby krajky i základní a pokročilé metody tvorby podvinků. Dále představuje zpracování přírodních materiálů od počátku až po výrobek, to znamená např. přiblížení procesu praní, barvení, česání vlny, následné spřádání na vřetánku či kolovrátku. Technika tkaní je prezentována na vertikálním i horizontálním stavu, destičce

a zajímavostí je určitě pletení na modle - zápiastky nebo pletení na rámu - krosienky.

Z mladších technik byl představen patchwork formou workshopu. Novou okrajovou rozšiřující oblastí je např. šití textilních hraček. 

V případě zájmu je možné se domluvit skupinové

i individuální kurzy opakovanou nebo jednorázovou formou.

mail: lada.skaldovinka@seznam.cz

telefon: