top of page

Péče a oprava – témata Josefovské letní školy


V polovině července 2022 se v Bastionu IV. uskutečnil další ročník mezinárodní letní školy.

Josefov Summer School (odkaz https://josefovschool.upol.cz/) již počtvrté ve spolupráci s Uměleckou kolonií pořádají Katedra divadelních studií Palackého univerzity v Olomouci, Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity a Ústav polské kultury Varšavské univerzity. Součástí letošního ročníku nově bylo účastnictvo ze slovenské Vysoké školy múzických umění a Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově,

Letošní ročník se zaměřil na témata péče a opravy jakožto „spojování nemožného“. Koncepce vycházela ze zkušenosti z pandemie i z ruského invaze na Ukrajinu, které zviditelnily důležitost péče, udržitelnosti, a které vedly k přemýšlení o „opravářských“ praktikách v souvislosti s válečným ničením a klimatickou krizí.

Program obvykle tvoří jednotlivé vícedenní semináře a společné akce jako promítání filmů nebo vycházka do Ptačího parku Josefovské louky. Letos studující prozkoumávali spojení mezi zdánlivě vzdálenými oblasti osobní a společenské opravy či nápravy po krizi pod vedením umělkyně Jany Kapelové, Adeliny Cimochowicz a vizuálního umělce Jakuba Danilewicze. Také s českým studiem MAK (neboli Mobilní architektonická kancelář) vytvořili šestimetrový pojízdný stůl, kolem kterého uspořádali závěrečnou večerní slavnost na josefovském Masarykově náměstí. Ta byla spojena se strhujícím vystoupením místních romských tanečních skupin. Desítky lidí z různých zemí tak na letní škole úspěšně otestovaly Bastion IV po nedávné rekonstrukci.


Fotografie Tereza Turzíková

bottom of page