Fotoreport s dernisáže Josefa Kleinera

Prohlídku výstavou si můžete pustit zde.

Autorem fotografií je Aneta Vašatová