top of page

Vánoční trhy v Bastionu IV - informace pro trhovce


Vánoční trhy ve staročeskému duchu proběhnou v sobotu 16. prosince 2017 od 9 do 16 hodin uvnitř dvojitých kasáren Bastionu IV (Okružní 242, Jaroměř-Josefov). Pro prodejce budou připraveny stoly, takže není vyžadováno žádné vlastní vybavení. Menší část jarmarku bude probíhat ve venkovním prostoru (dvůr Bastionu IV). Máte-li vlastní stánek, můžete požádat o umístění zde. Poplatek za prodejní místo není účtován.


Průběh trhů:

Od 7 do 9 hodin bude areál zpřístupněn pro prodejce, kteří se při vstupu podepíší do registrační listiny, čímž zároveň vyjadřují souhlas s prodejním řádem (přijatým trhovcům bude rozeslán v průběhu listopadu 2017). Prodejní místnosti se nacházejí v patře budovy, proto je nutné počítat s vynesením výrobků do schodů. V případě nutnosti je možné využít nákladní výtah.

Od 9 hodin mohou přicházet návštěvníci.

V dopoledních hodinách je naplánováno vystoupení školního sboru (případně žáků ZUŠ).Ve 14 hodin plánovaný koncert a vyhlášení tomboly (návštěvníci mají možnost kupovat si slosovatelné lístky a vyhrát drobné dílo od umělců ze zdejší Umělecké kolonie).

V 16 hodin ukončení prodeje, pak večerní koncert.


Doprovodný program:

Koncerty, tombola (viz výše)

Po celý den bude také zpřístupněno Muzeum hraček a umělecké galerie, které se v areálu nacházejí. V pravidelných intervalech budou pořádány exkurze (pro děti) ke zvířatům, která jsou v areálu chována (koně, kozy, pávi, slepice, případně i jezevec - bude-li mít náladu).


V případě zájmu je možné zajistit i hlídání dětí prodejců - program v oddělené místnosti s pověřenou osobou.


Pro propagaci máme zajištěnu i mediální podporu. Doplňující informace si můžete vyžádat na e-mailu bastioniv.josefov@gmail.com.


Přihláška prodejce musí obsahovat:


Jméno a příjmení

Úplnou adresu

Popis řemesla, činnosti

Počet doprovázejících osob

Předvádím / nepředvádím řemeslo

Prosím o umístění uvnitř (připravený stůl) / venku (v případě, že máte vlastní stánek)

Telefonní spojení

E-mail

Případný odkaz na webové stránky


K přihlášce můžete přiložit i fotografie svých výrobků. Sepsanou přihlášku zasílejte na adresu bastioniv.josefov@gmail.com. Informaci o přijetí/nepřijetí obdržíte do konce října 2017.


bottom of page