top of page

Foto - grafický plénér na Bastionu IV

V pondělí 18. září začal foto - grafický plenér studentů z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 18 Studentů si prohlédlo Bastion IV, Vojtěch jirásko je provedl Galerií Prachárna, Galerie Petra Nováka z Jaroměře. josef Voborník představil nově otevřené Muzeum hraček a navštívili hradby, kde se seznámili s místními zvířecími obyvateli. Večer jsme se zaposlouchali do klasických melodií mistrosvkých skladatelů josefínské doby na přednášce muzikologa Pavla Urbánka.

bottom of page