top of page

Hrnky všude, kam se podíváš... Naše keramička ponořena do práce


Od 12. do 22. června se konalo již 14. hrnkové sympozium v továrně Český porcelán, a.s. v Dubí u Teplic, kterého jsem měla tu možnost se zúčastnit.

Bylo nás celkem 20 výtvarníků z České republiky, Slovenska, Nizozemí, Francie, Německa a Japonska. Každý si mohl vytvořit 3 tvary hrnků rozmanitých dekorů dle vlastních návrhů, invencí a představ o tom, jak by měl nebo mohl vypadat obyčejný hrnek na pití. Škála byla široká od tvarů pojatých jako umělecké dílo přes různé hříčky až po jednoduché tvary, které by se případně daly vyrábět sériově, což je mimo jiné jeden z účelů sympozia.

Dalším jeho smyslem je setkávání umělců a předávání zkušeností. V atmosféře staré porcelánky, která má mocné kouzlo, jsme pracovali intenzivně 9 dní, zatáčeli a odlévali těla hrnků a ouška do sádrových forem, lepili, brousili

a retušovali, vymýšleli dekory a těšili se na výsledky z pece. Byl to fofr. Všechno bylo dokonale zorganizováno, naplánováno a načasováno.

Tato porcelánka jako jedna z mála přežila všechny změny a převraty, a to hlavně díky panu řediteli Ing. Vladimíru Feixovi, který zde pracuje už od svých 15 let, kdy nastoupil do učení, a v současnosti se v plné síle dožívá 85 let.

Ráda bych ještě zmínila, že jsme byli ubytováni v monumentálním cisterciáckém klášteře v Oseku s obrovskou zahradou, což je nezapomenutelný zážitek.

Výsledky sympozia jsou nyní vystaveny

v Regionálním muzeu v Teplicích do 23. července 2017. Každý účastník si mohl vyrobit a odvézt 80 hrnků. Ty moje budou vystaveny v Galerii Prachárna, kde také bude možno si některé objednat

a zakoupit.

bottom of page