top of page

Letokruhy Josefova 2017 - možnost přihlásit se na doprovodný trh

Zájmový spolek Umělecká kolonie Bastion IV spolu s městem Jaroměř pořádají ve dnech 8. - 10. září 2017 již tradiční řezbářské sympozium LETOKRUHY JOSEFOVA.


Cílem sympozia je především představení řezbářského řemesla široké veřejnosti a zhotovení autorského díla jednotlivých účastníků. Vytvořené sochy budou umístěny na veřejně přístupných místech města Jaroměře či Josefova dle rozhodnutí organizátorů akce.Nabízíme možnost zúčastnit se doprovodné akce řezbářského sympozia,

a sice Řemeslného trhu, který se koná v sobotu 9. září 2017 v areálu Bastionu IV, Okružní ulice 242, od 9:00 do 16:00.Průběh trhů:

Foto: Jana Fialová, 2016

Trhovci se registrují v areálu bastionu IV od 7:00 do 9:00 (odpovědné osoby: Tereza Kuchtová, Zdeňka Horáčková). Poté postaví své stánky na místě, jež jim bude pořadatelem přiděleno. Po 9. hodině nebude do areálu vpuštěno žádné vozidlo. Vozidla trhovců budou parkovat před areálem Bastionu IV v ulici Okružní (50 metrů od místa trhu). Trhovec může mít doprovod v počtu maximálně 2 osob. Pakliže má trhovec vlastní stánek, neplatí žádné poplatky. Částka za pronájem zapůjčeného stánku činí 200 Kč. Počet stánků k zapůjčení je omezen!Souběžně s řezbářským sympoziem v Josefově probíhá již tradiční akce Špital Art, takže předpokládáme zvýšenou návštěvnost.Přihlašování trhovců:

Konečný termín pro podání kompletní přihlášky je 15. květen 2017.

Písemné vyrozumění o přijetí obdržíte nejpozději 31. května 2017 formou e-mailu.

Platná přihláška musí obsahovat tyto informace:

  • Jméno a příjmení trhovce

  • Úplnou adresu

  • Popis řemesla

  • Počet doprovázejících osob

  • Předvádím - nepředvádím řemeslo

  • Mám - nemám zájem o zapůjčení stánku (200 Kč)

  • Telefonní spojení

  • E-mail

  • Případný odkaz na webové stránky

Organizátor akce se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji účastníků

v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Přihlášky doručte na e-mailovou adresu

bastioniv.josefov@gmail.com

bottom of page