top of page

Oživlé pařezy - výtvarná soutěž už má své vítěze!


Kmen buku určený pro řezbu krmítka

Velkou část loňského roku a část roku letošního probíhal sběr návrhů na dřevořezbu krmítka a lavičky, které mají vzniknout ze dvou kmenů stromů, jejichž život už skončil. Díky krásným návrhům žáků základních škol Jaroměře a Josefova a šikovným rukám jaroměřského řezbáře Jana Paďoura mladšího naštěstí dostanou šanci znovu obživnout a dál zkrášlovat naše město.

Sešlo se celkem 77 návrhů, z nichž byly následně vybrány dva nejkrásnější – jeden pro řezbu lavičky, druhý pro řezbu krmítka. Volba to byla opravdu nesnadná, přestože členem hodnotící komise byli i výtvarní odborníci jako akademický sochař Petr Novák z Jaroměře nebo magistra umění Markéta Škopková. Některé návrhy byly opravdu osobité. Samozřejmě není možné zrealizovat všechny, ale byla by škoda, aby zůstaly skryté očím veřejnosti, takže až do 21. dubna 2017 máte možnost prohlédnout si je v hale hlavní budovy Městské knihovny Jaroměř.

Kmen buku určený pro řezbu lavičky

Rádi bychom poděkovali všem dětem, které přispěly svým nápadem – ať už v podobě kresby, nebo 3D modelu. Naše vděčnost patří také školám, které s námi spolupracovaly, největší dík však zaslouží ZŠ Josefov, která má na svědomí celých 43 návrhů z celkového počtu. Velmi nás také potěšila skutečnost, že se do soutěže zapojila i nově vzniklá malotřídní škola Křišťál.

V neposlední řadě patří poděkování i zaměstnancům Technických služeb města Jaroměře a zaměstnancům odboru kultury, bez jejichž spolupráce by celý projekt nemohl vzniknout.

A kde se oba kmeny, které čeká nová budoucnost, nacházejí? Pařez buku, z něhož bude do konce července vyřezáno krmítko, najdete na nábřeží u ZŠ Na Ostrově, a to zhruba v polovině cesty mezi školou a knihovnou. Kmen buku, který se do konce letošního roku stane lavičkou, si můžete prohlédnout v Masarykových sadech nedaleko skautského domečku.

Na závěr ale to nejdůležitější – vítězové výtvarné soutěže:

Autorkou nejkrásnějšího návrhu krmítka je Jana Havlíková z 8.A, ZŠ Na Ostrově

a vítězkou v kategorii „lavička“ se stala Kateřina Kostková z 5.A, ZŠ Josefov.

Oběma slečnám velmi gratulujeme! Obě budou včas kontaktovány, aby mohly s Janem Paďourem mladším spolupracovat na realizaci.

Vítězný návrh na dřevořezbu krmítka

Vítězný návrh na dřevořezbu lavičky

bottom of page