top of page

Umělecká kolonie Bastion IV je spolkem přátel výtvarného umění i jiných uměleckých oborů, který se zároveň snaží působit výchovně v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Bastion IV je oázou klidu a bezpečí v tolik uspěchaném světě. Místem, které se obrací k hlubšímu smyslu všeho

a hledá cesty, jak se pomocí umění přiblížit prazákladu bytí. Je vítaným útočištěm pro nespoutané duše, které potřebují svůj prostor, kde by se mohly volně realizovat. Bastion IV je živým svědectvím skutečnosti, že člověk

i se svými sny a touhami může žít v souladu s přírodou

a jejími zákonitostmi.

Opravdovým jádrem spolku je několik umělců, kteří v prostorách Bastionu IV tvoří a mnohá ze svých děl tu pak také vystavují. Jedním z oněch umělců je Petr Novák z Jaroměře, akademický sochař zaměřující se zejména na figurální tvorbu, v níž převládají motivy žen a koní. Dalším umělcem, který tu má svou hojně využívanou dílnu, je Jan Paďour ml., velmi talentovaný řezbář, který dokáže vdechnout nový život snad každému kousku dřeva. Jeho specialitou jsou řezby zvířat, v nichž opravdu vyniká. Vztah ke dřevu mají v rodině, a proto není divu, že svou dílnu tu má i Jan Paďour st., který se věnuje drobné dřevořezbě a betlémářství. Kámen a dřevo ale nejsou jediné materiály, skrze něž zdejší umělci promlouvají. Dokladem toho je měditepec a grafik, MgA. Vojtěch Jirásko, v jehož dílně vznikají velmi krásná díla propracovaná s neobyčejnou pečlivostí. Vojtěch je také ilustrátorem knih. Ve zdejší Galerii Prachárna ale můžete obdivovat i díla keramičky Mgr. Markéty Škopkové, která s velkou péčí vytváří figurální plastiky, dekorativní a zahradní keramiku, fontány, svítilny..., a obrazy malířky Báry Smékalové, které jsou plné rozmanité symboliky a v nichž se odrážejí silné osobní prožitky.

Funguje zde také textilní dílna, o niž se stará Lada Škaldová.

Bastion IV se stal základnou nejen pro umělce, svůj domov tu nalezlo i mnoho němých tváří, které místu dodávají

na kouzlu. Při své návštěvě se tu tak můžete setkat se dvěma koňmi, několika pávy, se stádem ovcí, kočkami anebo dokonce s jezevcem, který přišel o matku a ponechán

ve volné přírodě by nepřežil.

V Bastionu IV je vítán každý, kdo se chce volně nadechnout a užít si zdejší jedinečnou atmosféru.

Získávejte info o akcích!

Bastion IV

s podporou města Jaroměř
bottom of page